Žádost o zabezpečení jednorázového příletu nebo odletu

Tato žádost se vydává jako požadavek na zabezpečení služeb (D AFIS, Handling, požární hlídka), rozsvícení dráhových světel a světel na pojížděcích drahách na letišti Hradec Králové pro případ jednorázového odletu nebo příletu z/na letiště Hradec Králové mimo provozní dobu letiště.
Poplatek za poskytnutou službu bude účtován ve výši 2 000 Kč bez DPH a zahrnuje dobu pracovní pohotovosti 40 min. před (probíhá aktivace letiště – kontrola RWY, TWY a pracoviště D AFIS) a 20 min. po čase plánovaného odletu nebo příletu (probíhá deaktivace letiště).
Za každé prodloužení této časové doby (před i po) bude účtován příplatek ve výši 300 Kč bez DPH za každou započatou ½ hodinu.
Požadavek se podává min. 24 hodin předem. V případě, že dojde k objednání v čase kratším než je 24 hodin a požadavek bude akceptován, poplatek bude navýšen o 100 %!!!
Pokud dojde k příletu (odletu) letounu na (z) letiště Hradec Králové v průběhu nočního létání bude se účtovat jednorázový poplatek ve výši 300 Kč bez DPH.

Zrušení požadavku:

Zrušení požadavku na zabezpečení jednorázového odletu nebo příletu se podává denně do 16:00 LOC D AFIS. V tomto případě se poplatek za požadované služby nebude účtovat.
V případě zaslání požadavku na zrušení zabezpečení jednorázového odletu nebo příletu po 16:00 LOC se bude účtovat 50 % z celkové částky (tj. 1000 Kč bez DPH). V případě zaslání požadavku na zrušení zabezpečení jednorázového odletu nebo příletu v době kratší než 3 hod. před příletem (mimo provozní dobu) se bude účtovat 1 500 Kč bez DPH.

Žadateli se doporučuje prověřit doručení žádosti na tel.: 491 617 686 (731 658 193).

Koordinaci odletu/příletu doporučujeme provést s D AFIS na tel.: 733 603 191

. .
:
:
/ /
kg
/