Žádost o zabezpečení nočního létání

Tato žádost se vydává jako požadavek na zabezpečení služeb (D AFIS, Handling, požární hlídka), rozsvícení dráhových světel a světel na pojížděcích drahách na letišti Hradec Králové pro noční létání, max. do 22:00 LOC.
Požadavek se podává min. 24 hodin před požadovaným nočním létáním.
Poplatek za poskytnutou službu bude účtován následovně:

  1. do 3 letounů ve výši 1440 Kč bez DPH za každou započatou hodinu (v případě více provozovatelů se částka rozpočítá poměrově),
  2. každé další letadlo ve výši 480 Kč bez DPH za každou započatou hodinu,
  3. maximální počet letounů pro místní létání – 4,
  4. počet letounů pro navigační lety se upřesní po dohovoru s D AFIS

Provozovatelé letounů se dostaví 1 hod. před zahájením nočního létání na dohodu se službou AFIS o způsobu létání v průběhu požadované letové směny.

Změna požadavku:

Změna požadavku na čas zahájení nočního létání se předá do 16:00 LOC D AFIS. V tomto případě se poplatek za posunutí času nebude účtovat.
V případě změny požadavku po 16.00 LOC se bude účtovat poplatek ve výši 300 Kč bez DPH za každou započatou ½ hodinu posunutí času zahájení nočního létání.

Zrušení požadavku:

Zrušení požadavku na rozsvícení světel se podává denně do 16:00 LOC D AFIS. V tomto případě se poplatek za požadované služby nebude vyžadovat.
V případě zrušení požadavku po 16.00 LOC se bude účtovat poplatek 600 Kč bez DPH.

Žadateli se doporučuje prověřit doručení žádosti na tel.: 491 617 687 (733 603 191)

. .
::
/